Agnieszka Twardowska Official. Producent: DMMS

Jeśli chcesz otrzymać ZDJĘCIE Z AUTOGRAFEM Agnieszki Twardowskiej:

1. Przygotuj dwie koperty.
2. Jedną kopertę zaadresuj do siebie i naklej na nią znaczek.
3. Włóż ją do drugiej koperty i przyślij na adres managementu:

Agnieszka Twardowska Management
Manager: Mariusz Szpunar
ul. Ostrobramska 75 C
04-175 Warszawa

UWAGA!!! :
Na zapytania przesyłane:
-bez koperty zwrotnej
-bez adresu na kopercie zwrotnej
-bez znaczka na kopercie zwrotnej
lub w innej formie która uniemożliwia natychmiastowe odesłanie zdjęcia z autografem NIE ODPOWIEMY!!!
Przed wysłaniem koperty sprawdź DOKŁADNIE czy spełnione zostały wszystkie punkty instrukcji!